Цитаделата Снимка: Цитаделата

Венец Аман може да се счита за Цитаделата – планината с руините на храма на Херакъл, двореца времена Омайад и Византийската църква. В подножието на Цитаделата на Римски театър, изчислен върху 6000 места.

Мога да допълнят описание