Ирак-ал-Амир Снимка: Ирак-ал-Амир
Недалеч от Аман се намира дворецът на Ирак-ал-Амир с намалена елинистическата резиденция (II в. пр. хр). Мога да допълнят описание