Несъстоятелност Снимка: Несъстоятелност
Несъстоятелност е изключително богата на античните предмети. Освен изкопани руините на гръко-римския период, по-специално, великолепни Одеона (театър), в Пеле може да видите следи от энеолитического селище, датируемого 4 хилядолетие преди нашата ера, останки от подсилено градове бронзовата и желязната епоха, останки от византийски църкви и къщи, а също и квартал, отнасящи се до раннеисламскому период, с малък Мога да допълнят описание