Капела Сан Серни Снимка: Капела Сан Серни

Капела Сан Серни се намира в живописните планински склонове на Пиренеите. Извисяващ се над долината Сан Джулиа де Лориа, тя е храм на стария село Нагол, известния недостижим национален колорит, старинни къщи от камък и дърво, уникални живота, не е опетнен цивилизация.

Капела Сан Серни – това е един малък храм в романски стил, изградена от местни материали. Църквата изцяло съответства на традиционната местна архитектура. Тя е полукруглую апсиду и един правоъгълен неф. Що се отнася до двойно камбанария и паперти с аркада (непокрытая стряха площадка), тогава те вероятно са били пристроены към храма малко по-късно.

От вътрешния интериор на църквата са запазени монтиран под бочкообразными арки апсида реколта олтара и някои римски декоративни детайли XII-XIII векове.

Особено интересни в интериора капела Сан Серни старинни стенописи с изображението на ангели, снимков материал на тема поклонение Агнцу и др

Мога да допълнят описание