Колоната на император Юлиана Снимка: Колоната на император Юлиана

Един от най-известните паметници от римската епоха в Турция е Колона Юлиана Ренегат. Колона Юлиана се намира на ръба на басейна, между Финансовото Управление и кметство на Анкара, на юг от руините на храма на Август. Тя не съдържа никакви надписи. Височина на колоната е равна на 15 метра. Тя е построена в чест на пристигането на императора Юлиана в 362 г.. В народа на тази колона се нарича минаре Белкис.

Колона Юлиана построена в коринфском стил с множество обръчи. Във всички времена, този исторически паметник е оказвал силно впечатление на туристите на града. Интересен е фактът, че на върха на колоната се сплетоха гнездо щъркели.

Мога да допълнят описание