Резерват Баюви-Дупки Снимка: Резерват Баюви-Дупки

"Баюви-Дупки-Джинджирица" – известният резерват, който е част от Национален българския парк "Пирин". Местността е обявена за защитена територия през 1934 г. с цел опазване на редки гори от черна и балканската бял бор, както и за поддържане на разнообразие на други животински и растителни видове, живеещи на тази територия.

Както и много други резервати на България "Баюви-Дупки" е защитен по програмата "Човек и биосфера" (ЮНЕСКО).

Този резерват се намира между върховете Bansky-Суходол и Пирин, освен това включва и местността Конярника, върхове Разложки-Суходол, Каменитица, Сегмен Тепе, Окаден и долината на река Бяла Река. Площ на резервата е 2873 дка.

На тази територия има повече от 500 вида растения, някои от които са вписани в българската Червена книга, освен това по много европейски и световни програми за опазване на околната среда. Това не е изненадващо, тъй като чрез "Баюви-Дупки" преминава туристически маршрут: от Пиренейских планините на Пелопонес. Маршрут улавя парцел парк "Пирин", където се намира "Баюви-Дупки".

Символ на "Баюви-Дупки" се счита за Rupicapra rupicapra - балканска сърна.

Мога да допълнят описание