Кметството Снимка: Кметство

Кметството в Бялисток – сграда в стила на късния барок, разположено на площад Косцюшко. Строителството на Сградата започна през 1745 г. на средства за меценатството и коронного гетмана Яна Клеменса Браницкого. На работа са се водили по проект на полския архитект Джон Хенри Клемма в продължение на 16 години. Сградата на Кметството е завършен през 1761 г., но то така и не стана резиденция на общинската администрация. Най-високата кула е използвана градските пожарниками за наблюдение на града. В долните корпуси са работили най-голямо разнообразие от магазини, сергии, занаятчии, работилници, ателиета и магазини за дрехи за богатите граждани. Общо, в Кметството било повече от 120 търговски заведения, повечето от които са били собственост на евреите.

По време на Втората световна война, сградата на Общината е почти изцяло разрушен, възстановителните работи започват през 1954 г. и продължава до 1958 година. Архитект е назначен Кристин Хойнацка. След приключване на възстановителните работи, през септември 1958 г. се премества в сградата на градския музей, който по-рано се заселват в един от градските дворци. След преместването на музея е разширена в Кметството, бе открита художествена студио, както и етнографска лаборатория.

Днес посетителите на музея могат да се видят много исторически артефакти и да се запознаят с историята на създаването и развитието на Бялисток.

През 2008 г. от група студенти и докторанти университет в Бялисток в Кметството, бе открита изложба, посветена на еврейския наследство в града. Целта на проекта е запознаване на гости и жители на града с принос, който са направили евреите за икономическото и културното развитие на Бялисток.

Мога да допълнят описание


Кметството