Миндосские врата Снимка: Миндосские врата

Порта Myndos, част от градските укрепления, са служили на западния вход на града. Името си са получили в чест на Myndos - древен град, към които те са адресирани.

В древността портата имаше три кули, пред тях се проведе защитен ров с ширина 15 метра и дълбочина от 8 метра. Ги е атакувал Александър Македонски, когато е решил да превземе града. Защитниците на града отчаяна съпротива, но безуспешно: градът е превзет и разрушен преди основаването на по заповед на Александър Македонски. Пощажен е само Мавзолей.

От портите на руините на страничните части. В близост до тях са открити гръцки и римски погребение. В момента се провеждат възстановителни работи.

Мога да допълнят описание