Руините на храма на Аполон Снимка: Руините на храма на Аполон

Отдавна на това място е имало светилище на Аполон. По-късно е построен йонийски храм на Аполон. Това е една голяма структура, в свободното си време не уступавшее по лукс храма на Артемида в Ефес, и също толкова известен, като светилище на Аполон в Делфи. В Дидиме са живели само жреците на този храм. Веднъж в четири години, те са провеждали тържества в чест на този бог със спортни събития и музикални изпълнения.

В V век пр. хр храм са разрушени персите, но при Александър Велики да го беше решено да му се възстанови и разшири. Но построя храм, така и не успя, а по-късно византийците растащили почти целият от мрамор. Останаха само три големи колони и маса от малки камъни.

Световно известен е изразителен релеф върху камък, изобразяващи главата на Медуза-Горгоните.

Мога да допълнят описание


Руините на храма на Аполон
Античен град Приен