Минарето Тепси (Часовниковата кула) Снимка: Минаре Тепси (Часовниковата кула)

Византийската крепост Феодосиополис, базирана в източна Анадола в четвърти век, във всички времена е играла важна роля в историята на турската държава. Турците, след като са спечелили Феодосиополис, преименуван град и той започва да се нарича Эрзурумом.

Часовникова кула (друго име - бивш минаре Тепси) е най-древната изграждането на Эрзуруме. Първо минаре изпълнява ролята на наблюдателна кула. Тя е била построена още в началото на хіі век. Кулата вече в османски времена са направили посока. Въпреки, че механизмът на часа бил спрян на времето - часовниковата кула все още остава паметник на архитектурата. Тези часовници някога подари на самата кралица Виктория.

Часовниковата кула е една от най-високите точки не само в крепостта, но и в целия град. С нея се открива прекрасна гледка към долината и града. Архитектурният стил на кулата съвсем не е в хармония с останалата част на крепостта, тъй като те са изградени в различни периоди от време.

Изкачи се може по една вита стълба, която преминава вътре.

Мога да допълнят описание


Минарето Тепси (Часовниковата кула)
Голямата джамия
Медресето Чифте Минарели
Крепостта Эрзурум
Връх Арарат
Музей на конгреса в Эрзуруме
Крепостта Хыныс
Балнеосанаториум Пасинлер
Тортум
Эрзурумский археологическия музей
Крепостта Пасинлер
Езеро и водопад Тортум Гелю
Кервансарай Ташхан
Джамията На Ибрахим Паша
Мост Чобандеде
Медресето Якутие
Три него Uch-Кюмбетлер