Три него Uch-Кюмбетлер Снимка: Три него Uch-Кюмбетлер

На 200 метра зад Медресета Чифте Минарели са три него — Uch Кюмбетлер, представляващи три сводести могильника, които са украсени с красиви релефи и датират от XII век. Един принадлежи эмиру Салтуку, втората – эмиру Султан, а третият – дъщеря на султан Аладин.

Мога да допълнят описание