Централен район (Мидландс) е известен богат музей на военната история и за историята на полицията. Нов етап на развитие е създаването на Музея на авиацията, който включва експонати на военни и граждански самолети и непрекъснато продължава да попълни своите колекции, за да е максимално ясно да представят историята на развитие на страната в тази област. Мога да допълнят описание


Военен музей
Национален паметник Налетале
Музей золотодобычи в Квекве