Църковен православен музей Снимки: православен Църковен музей

Църковен православен музей Куопио - един от най-значимите църковни музеи в Западна Европа. Той е подчинен на финскому православния църковния съвет и има статут на държавата. Музеят е основан през 1957 г., сградата е построена през 1969 г. В експозицията на музея – икони, богослужебни облачения, църковна утвар, привезенная от Валаамского и Коневецкого манастири. Голяма част от колекцията на музея се отнася до XVIII-XIX столетиям, а най-стари неща - към средата века. Много от експонатите са хит в музей по време на Втората световна война.

Мога да допълнят описание