Лусака е невероятно богата на разнообразни галерии, които показват работата на местните художници. Сред най-добрите от тях - Визуална Галерия за Изобразително изкуство Хенри Теяли в района на Шоуграундс ("Изложение на открито"), на няколко километра източно от центъра, Галерия Мпала на половината път до центъра, и Градина Скулптура в хотел Гардън Хаус, на няколко километра западно от центъра на града. Музей на Общността Зинту, разположен северозападно от центъра, е традиционното приложно изкуство на страната.
Също така в града има антропологичен музей на селото-музей на африканското и др.
Мога да допълнят описание


Музеите на столицата