Голямата джамия Снимка: Голямата джамия

Голямата джамия е построена през 921 година. Според легендата, чрез своя монументален вход портал може да се проведе само себе си Махди и неговите близки. До наши дни са запазени само фрагменти от сградата. През 1965 г. джамията е била възстановена в точността на плановете на джамия Фатимидов Х век, но в момента тя е затворена за посещения.

Мога да допълнят описание


Голямата джамия
Музей шелкоткачества
Портата на Скифа ел Кала
Крепост Borj-ел-Kebir