Джамията Ал-Хамис На Снимката: Джамията Ал-Хамис
Джамията Ал-Хамис, е първата джамия, построена при Омейядах, по време на царуването на Умар II. Някои учени смятат, че първият камък е положен през 692 г., следното сградата е построена през 11 век, а след това възстановен през 14-15 век. Мога да допълнят описание