Църквата Ундредал Снимка: Църква Ундредал

Църквата Ундредал е най-малката дървена църква от запазените в Норвегия: тя притежава само 40 души. Църквата е построена през 1147г., както е видно от вырезанная дата на тавана, като параклис " Св.Николай, и на няколко пъти я транспортират от място на място, многократно реконструируя.

Сегашния си вид църквата е получила след реконструкция през 1722. Църковен таван с библейски герои и ангели, а също и тук може да се види красива средновековна полилей. През 1962 г.. църквата е възстановен, в резултат на което три слоя смытой боя позволи да видите древни бижута – картини от митични животни, знаци и символи.

Църквата представлява по-голямата културна стойност за Норвегия.

Мога да допълнят описание


Църквата Ундредал
Фломская железопътен
Вълшебни пещери Гудвангена