Фест и Агия Триада Снимка: Фест и Агия Триада

Фест се намира на 63 км от Ираклион и се смята за един от най-известните селища на минойската на остров Крит. В XX-XVII век пр. хр Фестский дворецът е бил политически и икономически център на острова и само на около XV век е preempted в тази роля Кноссом.

Подобно на Кносскому двореца, в Фестском двореца на жилищни, култови и стопански постройки, разположени около главния двор. От Нетната Фестский дворец се отличава с по-голям размер театър и грандиозна входната стълба.

Тук е открит известният Фестский диск - кръгъл диск от печена глина с диаметър 16 см, датираща от XVII век пр. хр, от двете страни на който са изобразени йероглифи на знаци, разположени спираловидно. Преписи от тези марки произвеждат все още не е успял.

В близост до Феста се намира Агия Триада – една от резиденциите на критски царе. Руините на минойската дворец значителни фрагменти стенни фрески. В здешнем некрополе са били намерени издълбани вази и саркофаг с изображение на "хранене на мъртвите". Тези елементи се съхраняват в Археологическия музей на град Ираклион.

Мога да допълнят описание