Саклыкент Снимка: Саклыкент

На 50 км от курортите Gruels и Фетие е много тесен пролом, в който тече рекичка. Дефилето се равнява на 18 километрам, дълбочината – 300 метра. Разликата височини между входа на дефилето и изходът от него е на 700 метра. Дефилето е толкова стръмен и тесен, че слънчевите лъчи не се му отдолу, така че водата на потока остават ледяными дори и най-страстен през лятото.

Екскурзията се провежда частично бродят по рекичка, отчасти за дървен мосткам. Но най – важното-това е една огромна скала, высящиеся над туристи, няколко живописни водопади, и отново скали, скали, камъни.

По пътя можете да вземете вана кал, а също така се укрепят в едно от многото кафенета точно над рекичка.

Мога да допълнят описание


Саклыкент