Театър Мигени Снимка: Театър Мигени
Театър Шкодера, носещи името на албанского поет и писател Милоша Мигени, разположен в центъра на града. Сградата е построена през 1958 година. Мога да допълнят описание