Античен театър Снимка: Античния театър

В Сиде има запазени останки от римски театър, вмещавшего близо 20 хиляди зрители. Той е построен в средата на II век крумовград В строежа на такива елементи, които го отличават от други театри, построени по-рано. Тя е изградена съвсем не така, както вие, гърците — на склона на планината, а в римски стил — на равна площадка, на седалката се държат в сводести арки, сами арка — на основа. Зрителите влизали в него чрез покрити галерии и се вдигна на свой ред по стълбите. На сцената и сводовете са украсени със статуи и керемиди. Всичко, което е останало днес, — това е маска Трагедия и Комедия, отколотые главата на Медуза, пръснати по сцената.

По римско време тук гладиатор с месоядни животни, както и инсценировки морски битки, за което на сцената наполняли вода. От съображения за сигурност около сцената е изградена стена с височина 1, 5 м. ПРЕЗ V-VI век театър се превърна в християнски храм.

В близост до театър в полукруглом сграда се намира античен обществена тоалетна в 24 места с канализация.

Мога да допълнят описание