Водопад Мадхабкунда Снимка: Водопад Мадхабкунда
Мадхабкунда - най-известният и най-големият водопад в Бангладеш. Мога да допълнят описание


Водопад Мадхабкунда