Църквата в Урнесе Снимка: Църква в Урнесе

Най-древната ставкирка Норвегия е построена в 1050 г. в село Урнес на земята, принадлежала на един знатному род. Дърводелци са използвали трупа (думите "става") дължина до 12 метра. Вертикално поставени стълбове представляват статичен основа дизайн. Вътрешна стълба, преминаването на арки и преходи вътрешен скелет, се свързват с пода на църквата с греди таван. Благодарение на изкуството на дърводелци, сумевших точно да се побере един към друг стени и колони, норвежките дървени църкви могат да издържат дори и най-силната зимна буря.

Мога да допълнят описание


Църквата в Урнесе