Акведукт На Диоклециан Снимка: Акведукт На Диоклециан

Акведукт на Диоклециан се намира на входа на град Сплит. Той е е изграден още по време на Римската империя с цел да доставят вода в двореца на Диоклециан. Дължина акведукти е равна на 9 километрам и се свързва река Ядрото с двореца на Диоклециан.

Акведукт е построен по време на царуването на Диоклециан (края на 3 – началото на 4 век). Разликата между височина крайни точки акведукти е 33 метра. Река Ядрото течеше на няколко километра на северо-запад от двореца, водата от нея доставлялась директно в двореца, а и в близките населени места.

В момента акведукт е запазен само частично. Най-малко разрушен остана фрагмент акведукти е в близост до град Солин. Дължината му е 180 м, а височината – почти 17 метра.

Акведукт е силно повреден по време на инвазията готов (средата на 6 век), след това той не е бил използван в продължение на 13 века. Първата реставрация проведе по инициатива на кмета на град Сплит в 1877-1880 години. това се Случи по време на властта на Австро-Унгарската империя.

Акведукт спря да се използва през 1932 г., когато в тази местност построили първо чешмяна станция Копилицу. В момента акведукт отново превърна с цел съхраняване на този уникален паметник на архитектурата.

Мога да допълнят описание