Дворецът на император Диоклециан Снимка: Двореца на император Диоклециан

През III век император Диоклетиан построен на брега на огромна крепост, с размер, който надхвърля 4500 квадратни метра. Тук императорът прекарал последните си години от живота. 300 години по-късно зад високите стени търсят защита от нападенията на аварите и славяните жители Салони (предишното име на град Сплит).

Голяма част от двореца с течение на времето се разгражда, остава главния вход, Златни порти, църквата " св. Мартин, Бронзови и Железни порти и Перистиль (колонада, окружавшая дворец). При Диоклетиане в Перистиле подредени различни празници и тържествени церемонии, а сега по време на фестивали се провеждат театрални представления.

В мазето на Морски порта може да се види на трезорите стени от каменни блокове и кафяви тухли, на базата на квадратни колони. Тези помещения, в момента се избират от местните продавачи на сувенири.

В северо-източната част на двореца на Диоклециан е дворецът на Папаличей, построен в средата на XV в. Юраем Далматинацем. Именно Папаличи, известни гуманисты на своето време, първите, които са започнали да се събират местните древността. Така се е появил Градския музей с много интересна изложба.

Мога да допълнят описание