Църквата Св. Мартин Снимка: Църквата " Св. Мартин

Църква Свети Мартин се споменава за първи път в списъка на общини от тази област през 1334 година. В момента списъка се съхранява в архивите на Загребского архиепископия. Общо в списъка на четири присъедини един от тях е идването на Св. Мартин.

Църквата е построена в местността, където по-рано било римски селище. До това заключение стигнали учените, исследовавшие квартал църква през 1977 г. и 1978 година. Тук са били извършени системни разкопки, които показват, че древното селище било на площ от 2, 5 до 3 кв. км.

Бяха открити много археологически материал, потвърждава това предположение. А именно: останки от постройка (римски къщи), древни стени, каменен стълб, на много строителни материали, които свидетелстват за интензивна дейност, разворачивавшейся тук. Също така тук са намерени римски монети, маслени лампи, керамични съдове, фрагменти от олтара, посветен на древнеримскому на бог Юпитер и др.

По време на комунистическия режим в страната думата "свят" е забранена, така че старото име, и съответно да освещаването, в чест на католическия св. църква е бил върнат едва през 1990 година.

Мога да допълнят описание


Църквата Св. Мартин