Гробницата на Каплан-паша Снимка: Гробницата на Каплан-паша
Каплан Топтани паша принадлежи към местната аристокрация и е починал 1819 година. Нейната осмоъгълна гробницата се намира в центъра на града. През 1948 г. тя е обявена за национален паметник, но самият саркофаг от там е изъят. Мога да допълнят описание