Свещената клиника Снимка: Свещената клиника

Рицарите на иоанниты навсякъде се строят болници, където са получавали врачебную помощ не само на рицарите, но и на бедни, бездомни хора, независимо от тяхната вяра. В тази сграда, построена през 70-те години на XVI-ти век, се намира най-дългата в света больничная камара – 161 метър на дължина. По-късно тук се помещава конюшнята.

През 1979 г. сградата е реставрировано. Тук е открита конферентна зала и атракция "Малта" – мултимедийно представяне на историята на Малта от неолита до наши дни.

Мога да допълнят описание


Свещената клиника
Форт Св. Елмо – Национален Военен музей
Църквата На Корабокрушение На Св. Павел
Театър Маноэля
Катедралата На Дева Мария Победоносна
Дворецът На Великия Магистър
Археологически музей
Музей за изящни изкуства
Катедралата