Храмът На Литературата Снимка: Храмът На Литературата

На храма на Литературата (Ван Мьеу) е основан през 1070 г. от император Ли Тан Тонгом и е посветена на Конфуцию. Това е първият университет в Милано.

Храмът на Литературата се състои от пет дворове, разделени от стени. Централна пътека, и врата между дворове били предназначени за крал. Пътеки от една страна се използват цивилните служители, а от друга страна – военни.

Павилион Кхюэ Ван, разположен на брега на далечната страна на втория двор е построена през 1802 г. и е чудесен пример за виетнамска архитектура. В третия двор се намира кладенец на Небесната яснота. Около него стоят 82 каменни стели, на които са окончателни резултати от държавните изпити, провеждани тук с 1442 от 1779 г., както и биографиите на тези, които успешно преминалите изпитите.

Четвърти двор води в церемониална зала, на покрива на който поддържат се два дракона. В тази зала императорът и мандарини са принасяли жертва пред олтара на Конфуций. От тук може да се мине в храмовата светилище, където се намират статуи на Конфуций и неговите четири ученици.

Мога да допълнят описание