Национални архиви, които съхраняват историята на Зимбабве, се намира на 6 км от централната Хараре по пътя Борроудейл. Организация, задачата на която влиза огромен брой най-разнообразни функции, е хранилище на националното наследство под формата на документи. В колекцията архиви, влезли документи централната власт, местните органи на властта и парагосударственных структури, както и документи на други организации и частни лица, които са допринесли за историята и развитието на страната; тук се намира националната библиотека справочна литература, която включва пълна колекция от материали, когато някой публиковавшихся в Зимбабве и извън него; художествени илюстрации, аудио, видео материали и колекция от географски карти, както и монети, медали и пощенски марки.
Разгледай събрания на Националните архиви могат безплатно като обикновените посетители, така и на изследователите, които прекарват по-задълбочен анализ.
Мога да допълнят описание


Национални архиви Зимбабве
Национален Парк "Пещерата На Чинхойи"
Музей на хуманитарните науки