Дворецът На Висшата Хармония Снимка: Дворецът На Висшата Хармония

Дворецът на Висшата Хармония (Дьен Тхай Хоа) е построен през 1805 г. и се състои от две свързани помежду си сгради: двореца за приеми и на началника на двореца, където се намира златният трон на императора.

През 1991 година тук е била направена реставрация. Много от детайлите в интериора, изъеденные термити, са били заменени. Тронната зала е с колони, покрити с червен и златист лак и рисувани китайски йероглифи.

Мога да допълнят описание