На няколко километра северно от находяща се в центъра на столицата, на Бенедиктински Манастир се намира Камерунский Музей на Изкуствата. Въпреки малките си размери той има прекрасна колекция от камерунского и западно изкуство, включително и ритуални атрибути, както и маски, оръжия и накити от местните племена. Мога да допълнят описание