Резерват Снимка: Резерват Ал-Ареен
Резерват " Ал-Ареен е основан през 1976 г., заема площ от 800 дка и е една от петте защитени територии на страната. В резерват, живеят представители на повече от 50 вида животински свят, 90 вида птици, от 80 вида растения. Мога да допълнят описание


Резерват " Ал-Ареен