Втората джамия, Санкоре, в северо-източната част на града се откроява приземистым минаре пирамидална форма. Тази джамия, разположена в бившия квартал на големите солеторговцев, както и Джингеребер, е напълно възстановен през XVI век. Тя се отделя забележимо фасада: изкуства и преминават напред, изпъкнали ъглови стълбове от изгорели керемиди, украсени с изпъкнали капители. Входни врати в джамия, северо-източната част на която все по-силна заспива пясък, украсени с древни мавританским орнаменти. Мога да допълнят описание


Джамията солеторговцев
Джамията Джингеребер