Църква-параклис Икона на Божията Майка Знамение Снимка: Църква-параклис Икона на Божията Майка Знамение
Малък параклис с апсида и притвор, украсен с купол с глава, е построен през 2004 г. и е осветена в името на Божията Майка "Знамение". Мога да допълнят описание


Църква-параклис Икона на Божията Майка Знамение
Църквата Светители Москва
Хакасский националния исторически музей им. Л. Rv Кызласова
Преображение катедралата
Константино-Еленинская църква
Катедралата Николай Чудотворец
Преображенски-парков комплекс