Музей На Мартона Снимка: Музей На Мартона

Музей на Мартона се намира в малък град Самобор (Хърватия) и съхранява произведения на изкуството на известния колекционер, Велько Мартона, събрани им е за четиридесет години. Колекцията е разделена в няколко секции. Събраните елементи на колекцията основно датират от XVIII и XIX век, обединява ги и териториално произход - всички те са създадени в Централна и Западна Европа.

Тук са събрани кристал, сребро, мебели, картини, часовници, а също така и рядка колекция от европейски порцелан. Много от експонатите на тази колекция са изложени в различни музеи в света, по-специално в Парижкия музей севрского порцелан, Лихтенштейнской галерия във Виена и в музея на Кверини Стампалья във Венеция.

Велько Мартону успя да събере толкова впечатляваща колекция, благодарение на големия брой контакти с най-известните от колекционерите по света, както и директорите на музеи – всичко това дава му възможност да посетите многобройни изложби и придобиване на експонати за своята колекция.

Музей на Мартона е известен като млада и амбициозна агенция, която постоянно разширява своята колекция и привлича все повече посетители в своите прояви. В момента музеят става чрез бързото творческо развитие.

Мога да допълнят описание


Музей На Мартона
Параклис " Св. Юрий