Църквата в планината Небето Снимка: Църква на хълма Небето
В близост до Мадабы се намира връх небо - едно от най-почитаните свещени места в Йордания, мястото на погребението на Моисей. Ранните християни са изградили тук една малка църква, която с течение на времето се превърна в огромен храмов комплекс. По време на посещението си в Йордания, през 2001 г. покойният Папа римски Йоан-Павел II прочетох тук проповед, на която присъстваха и 20 000 вярващи. Мога да допълнят описание