Джамията На Хаджи Байрам На Снимката: Джамията На Хаджи Байрам

Джамията на Хаджи Байрам построена в Xvвеке върху руините на византийската църква. Още по-рано тук стои храма на Август, от когото са запазени само останки от крепостни стени, а върху тях са издълбани текст наследството на император Август.

Хаджи Байрам Уали, в чест на която е назована една джамия, е основател на дервишского на ордена на Байрами. Той е погребан в мавзолей с мрамор фасада и оловни купол. Вътрешни врати джамия са заменени с копия, а оригинала се съхранява в Етнографския музей на Анкара.

Мога да допълнят описание