Браврона Снимка: Браврона

Тук се намира светилището на Артемида, на базата, според легендата, Орестом и Ифигенией, деца на Агамемнон. Разцвета Браврона достигна през VI век пр. хр, когато поклонението на богинята на Артемиде беше издигната в ранг на държавна религия.

Най-важното място в светилището заема храма на Артемида V век пр. хр, от който е останала само основата. В близост до храма се намира византийската параклис на Св. Георги XIII век. На каменна тераса – плитък пещера, където е гробът на Ифигении. В основата на тераси се намира двор, с три страни, заобиколен от дорическими колони. Запазен и каменен мост на V век пр. хр

В музея са изложени предмети, намерени при разкопки Бравроны: миниатюрни вази, бижута, фигурки на момичета, изпълняват ритуален танц, плакет с изображения на богове.

Мога да допълнят описание