Манастир Кесариани Снимка: Манастир Кесариани

Разположена на планински склон Гиметт, манастир Кесариани е основан през XI век. През Средновековието манастирът е бил център на живот, по време на турското робство – православен център. Дълго време манастирът е бил освободен от данъци в хазната и затова успяваше. През 1792 г. манастирът е загубил тази привилегия и постепенно да запада. Тук често са живели афинские митрополити, освен това, манастир лицето на рицаря) на посещение и византийски императори, и оттоманские султанът.

Главният храм на манастира – църквата Успение Богородично, построена около 1000 години. Стените на църквата са боядисани афонскими майстори на XVI век, стенописите датират от XVII век. Купол на храма поддържат четирите йонийски колони.

Близо до манастира се намира източник на Афродита, чиято вода, според легендата, лекува безплодие. Водата блика от фонтана, въведете във формата на главата на овена.

Около манастира, легнете на орехови насаждения и елхови гори, както и по-горе – борова склон на хълма с кошерите.

Мога да допълнят описание