Храма на Посейдон на нос Сунион Снимка: Храмът на Посейдон на нос Сунион

Скалист нос Сунион, дълбоко врезающийся в Егейско море, с древността символизира нерасторжимость на морето и на земята. От VII век пр. хр тук е имало светилище на Посейдон. В 480 г. пр. хр светилището е бил разрушен от персите. В средата на V век е построена нова църква, останки от която виждаме днес.

От източната страна на главния път, запазен йонийски фриз, състоящ се от тринадесет мраморни бр. Тук са изобразени сцени митологичния битка пелион и лапифов, както и сцени от живота на Тезей, син на бог Посейдон. Първоначално храмът обикаляха 34 мраморни колони. 15 от тях са запазени. Колони иссечены преживявания не става така за намаляване на вредното въздействие на морския въздух.

Който е посетил на Сунионе през 1810 г. Байрон издълбани върху една от колоните на своето име. Сега всички колони са пъстри с надписи.

В Сунион-добре е да отидете вечер, до здрач, на слънце, когато колоните на храма се проявяват графичен отпечатък на фона на слънцето и темнеющего небето...

Мога да допълнят описание