Руините на крепостта Калат ал-Бахрейн Снимка: Руините на крепостта Калат ал-Бахрейн
Калат ал-Бахрейн - огромна португалската крепост построена върху основите на още по-древен и отбранителни съоръжения. Около крепостта се простира на археологически разкопки, тъй като на това място са живели хора, датиращи от 2300 г. пр. хр, Са открити останки от жилищни сгради, храмове, бани, и други обекти от различни дестинации. Мога да допълнят описание


Руините на крепостта Калат ал-Бахрейн
Agelong Tree
Форт Риффа