Катедралата Снимка: катедралата

Централно място в Базел отнема катедралата - символ на града. Катедралата е позднероманскую базилика с напречно нефом и хор от XII век и има доста характерни готически елементи. Стените на църквата са изградени от червен пясъчник и увенчани с покрив от цветни керемиди и две кули. Над централния портал изобразен император Хенри II, основател на църквата, държи в ръцете си модел на храма. До него – императрица Kunigunda.

След силен пожар, какво се е случило през 1258 г., храм обновява и в страничните нефах са разположени капела-гробници. След опустошителното земетресение от 1356 г., унищожени от сводове, кули и крипту катедралата, сградата е отстроено отново е в съответствие със стила на онова време. За това особено ярко свидетелства скулптура на украсата на църквата.

В северната част на църквата се намира гробът на Еразмус Роттердамского. В криптата на катедралата са запазени фрагменти позднероманских фрески и лапидариум – останки от каменна зидария на храма на IX век.

Мога да допълнят описание