Прекрасен пейзаж, на свободното преминаване на гористите планински долини, утоптанные пътеки и добре обслужвани специални хижи и лагери, правят този район най-добрата треккинговой район на страната. Местността тук е много стръмно и изведнъж се повишава от хълмистите равнини до планинска местност, заобиколена от почти вертикални скали красивите голи скали, много от които достигат до 1000 метра височина. Върхове Муландже (включително най-високите в страната - Сапитва) действат по-горе от мъгла, която често се покрива горните склонове, които е дал на тези планини е едно от техните местни имена - "Остров в Небето". Повечето върхове може да покори, без прилагане на специални технически подобрения, което им придава специална атракция за туристите. Мога да допълнят описание


Южен планински район Муландже
Езерото Малави
Национален Парк Ливонде
Национален Парк Ньика