Акведукт Снимка: Акведукт

Евора е прочута със своите "Акведуком сребърна вода". Тази величествена сграда е построена от римляните при император Сертории. В 1531-1537 г. архитект на sao francisco de Арруда напълно реконструировал акведукт. Това е толкова впечатляващо съоръжение, което най-великия поет на Португалия Камоэнс дори го описва в своите "Лузиадах".

Мога да допълнят описание


Акведукт
Манастир Nossa-Сеньора-да-Граса
Църква и манастир do Carmo
Параклисът на костите