Църквата Св. Павел Снимка: Църквата " Св. Павел

Кръгло в план сградата на църквата " Св. Павел с висока квадратна кула е символ на германската демокрация и единството на нацията. Паульскирхе построена през 1789 г. и е била свидетел на срещите на първия германския парламент през 1848-1849 година. Сега тук се провеждат събрания и трикове, е награден с награда на името на Гьоте.

Мога да допълнят описание