В Музея на иконите, е представена огромна колекция от руски православни икони от XVI-XIX век. Музеят се помещава в сградата на бившия Дом на Тевтонския орден, е построен в началото на XVIII век. Вътре се намира малка църква св. Мария, с монтиран на стената картини на стените и олтара XIV-XVII век.

Мога да допълнят описание