Мавзолей Снимка: Мавзолей

Мавзолеят е построен и 1614-1633 г. по заповед на император Фердинанд II като гробницата на членовете на семейството си и на себе си. Това е прекрасен образец на австрийския квартири.

Тесен фасадата, украсена с многобройни скулптури, се състои от няколко нива, което създава изключително хармонична композиция. Интериор него е направен на фона Эрлахом.

Мога да допълнят описание