Начало площ Снимка: Начало площ

Начало размер на Стария град има триъгълна форма. Тук може да видите няколко интересни сгради.

Кметството е построена в края на XIX век в стил барок, на мечтата, на малък дворец от епохата на Възраждането. Странна сграда Люггхауса XVII век, украшенное барокови декорации и стенописи от епохата на Възраждането, използвани по-рано като кметството. В къща №4 е най-старият в града аптека (1534 г.).

В центъра на площада се намира фонтан на ерцхерцог Йоан, който много е направил за развитието на града. Четири женски фигури около фонтана символизират четирите главни реки на Щирия.

Мога да допълнят описание