Музей за изящни изкуства Снимка: Музей за изящни изкуства

Държавен музей за изящни изкуства на Република Татарстан - един от най-големите и известни музеи на изкуствата на Русия. В колекцията включва живопис, графика, скулптура, театрално-декорационное и декоративно-приложното изкуство на класически европейски училища XVI-XIX век, руското изкуство XVI-XX век, съветския и татарски изящни и приложни изкуства; уникална колекция от икони от църкви Свияжска. Тук могат да се видят картини на Дюрер и Рембранд, Айвазовски и Брюллова, Репина и Wrobel, както и много други майстори на живописта не само на Русия, но и в Западна Европа. В музея се съхранява най-голямата в страната колекция творби на художника Н.И.Фешина.

Част събрание е представена в постоянна експозиция на музея, запознаване с фондовите материали се осигурява устройство за временни изложби.

Мога да допълнят описание